Politika sistema vodenja

V podjetju Plastika – Andrej Mesojedec s.p., si prizadevamo biti pomemben proizvajalec embalažnih materialov. Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visoko kakovostne in varne izdelke po zahtevah najvišjih standardov in potrebah, ki jih izražajo naši kupci. Ob tem skrbimo za varovanje okolja in se zavzemamo za zadovoljstvo naših zaposlenih, dobaviteljev in lokalne skupnosti. Spoštujemo zakonske in druge zahteve.

Politika opredeljuje naše zaveze do nenehnega izboljševanja sistema vodenja v cilju izboljševanja kakovosti in varnosti izdelkov ter okoljskih vplivov našega podjetja.

Zavzemamo se za zadovoljstvo kupcev

Varnost in kakovost naših izdelkov je vedno na prvem mestu. Prisluhnemo in se odzivamo na potrebe in pričakovanja naših kupcev. Poznamo in spoštujemo standarde kakovosti naših kupcev.

Zagotavljamo varnost živil

Prepoznavamo svojo vlogo in položaj v prehrambni verigi in nadzorujemo dejavnike tveganja za varnost živil v vseh procesih proizvodnje izdelkov — embalaže. Prepoznavamo potrebne kompetence zaposlenih na področju varnosti živil in izvajamo ukrepe za pridobitev teh kompetenc.

Smo inovativni

Z vlaganjem v raziskave in razvoj, s ciljem vključevanja naprednih tehnologij, sledimo hitro rastočim trendom na področju fleksibilne embalaže. Z novimi izdelki želimo preseči pričakovanja naših kupcev.

Zavzemamo se za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev

Zahteve zakonodaje in druge zahteve jasno opredelimo, razumemo in dosledno izpolnjujemo.

Varujemo okolje

Prepoznavamo in obvladujemo okoljske vplive, ki so povezani z življenjskim ciklom našega izdelka ter z našimi procesi. Nenehno izboljšujemo okoljske vplive in se zavzemamo za zmanjševanje emisij, zmanjševanje nastajanja odpadkov in učinkovito rabo energije.

Odgovorni smo do lokalne skupnosti

Prisluhnemo pripombam, željam in potrebam ljudi iz neposredne okolice in iščemo skupne rešitve. Aktivno sodelujemo pri razvijanju lokalne skupnosti.

Odnos do dobaviteljev

Z dobavitelji razvijamo partnerski odnos. Zavedamo se, da je kakovost naših izdelkov odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev.

Odnos do zaposlenih

Zavedamo se, da smo zdravi, zadovoljni in motivirani zaposleni temelj našega podjetja. Zaposlenim omogočamo stalno usposabljanje in s tem motivacijo za kakovostno opravljanje dela z vidika kakovosti izdelkov in ravnanja z okoljem.

Ljubljana, 01.06.2023
Direktor podjetja: Andrej Mesojedec

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.